Johan Ridden - Camelot magazine

CAMELOT MAGAZINE
Ga naar de inhoud

JOHAN RIDDEN
 
Esoterisch numeroloog
door Alexandra Gabrielli  
Mijn eerste ontmoeting met Johan Ridden was in 1979. Het bleek het begin van een jaren durende vriendschap. We zagen elkaar niet vaak, af  en toe kwam hij op bezoek en gingen we ergens in de buurt van het station lunchen. Hij belde me regelmatig op, meestal vroeg in de avond, en die gesprekken konden wel een uur of langer duren.
 
Tijdens zijn eerste bezoek gaf hij me een stapeltje analyses die hij had gemaakt van bekende personen. Hij noemde zich esoterisch numeroloog. Van beroep was hij oorspronkelijk medisch-farmaceutisch informateur, maar dat beroep oefende hij niet meer uit.
Aan de hand van je geboortedatum maakte hij een analyse van je karakter, je mogelijkheden, talenten en (on)hebbelijkheden. Hij kon je aanwijzingen en advies geven voor het oplossen van problemen.
Het was zijn werk anderen uit de brand te helpen. Hij heeft me eens verteld dat hij werd geraadpleegd door bedrijven. Als bijvoorbeeld een bedrijf of fabriek moeilijkheden ondervond met het testen of fabriceren van een nieuw product, kwam er een directeur of bedrijfsleider bij Ridden met verzoek de oorzaak op te sporen. Zij meldden zich als alle pogingen tot vinden van de oorzaak van een defect waren uitgelopen op niets. Het ging niet alleen om kleine en middelgrote bedrijven of fabrieken, maar ook om grote concerns.

President Sadat
 
Tussen de analyses die hij me overhandigde bevond zich er een van de toenmalige president Sadat van Egypte. Bij het overhandigen zei hij: Lees deze eens, en dan stel ik voor naar Egypte te gaan. Terwijl hij het zei knipoogde hij naar me, alsof hij wilde zeggen: maar niet heus.
Egypte? Reageerde ik verbaasd. Waarom Egypte? Ik begon te lezen en begreep het al gauw. We zouden erheen gaan om Sadat te waarschuwen. Op 6 oktober 1981 werd Sadat te Caïro neergeschoten tijdens een militaire parade. De analyse die Ridden van Sadat had gemaakt dateert van april 1980.

Vincent van Gogh

In 1979 schreef Simon Vinkenoog een kort artikel over Ridden en de esoterische numerologie. Aanleiding was een voorstel van Vinkenoog aan Ridden een proef te nemen. Ridden kreeg van Vinkenoog een geboorte- en sterftedatum van een onbekende man’. Het was nog het pre-internet tijdperk, dus even een datum intikken in de zoekmachine om te weten te komen bij wie een datum hoort, kon in die tijd nog niet. Ridden wist dus niet van wie de gegevens waren. Hij ging aan de slag en tekende een constellatie, daarbij gebruikmakend van de cijfermethode die hij voor de Tweede Wereldoorlog had geleerd van de heer W.J. Munzebrock. De data bleken van Vincent van Gogh te zijn. Bekijk hieronder zelf hoe Ridden aan het werk is gegaan en tot zijn analyse is gekomen.
 
Presence

Op een avond vertelde hij me aan het eind van ons telefoongesprek dat hij een tijdlang niet van zich zou laten horen. Hij gaf geen reden op en ik heb hem er niet naar gevraagd. Maar, ik moest me geen zorgen maken, verzekerde hij me, hij zou voorlopig niet bellen.
Ik dacht aan een ziekenhuisopname of iets in die richting; per slot van rekening was hij niet jong meer. Hij was al een man op leeftijd met een gezet postuur die aan een stuk door rookte. Maar wat een persoonlijkheid! Hij bezat ‘presence’ en beschikte over een grote hoeveelheid ʻbegrip’ en menselijkheid.
 
Enfin, toen het uiteindelijk wel erg lang ging duren en ik niets meer van hem hoorde, ging ik me wel zorgen maken. Tenslotte heb ik het telefoonnummer gebeld dat ik van hem had gekregen, maar in feite niet eerder had gebruikt. Ik kreeg zijn zoon aan de lijn, en hij deelde me mee dat zijn vader was gestorven.
Juist, dacht ik. Echt iets voor Ridden om zo zijn vertrek uit deze wereld aan te kondigen. Ik vroeg me af of hij de datum van zijn eigen dood had berekend. Natuurlijk had hij dat. Het zou me niets verbazen als hij dat tot op de minuut had gedaan.

Analyse van Vincent van Gogh,
geboren 30.3.1853
Johan Ridden verduidelijkt: “Alle getallen worden als trillingen samengevoegd tot een constellatie is gevormd. De trillingen worden uitgerekend en in gradenbogen verdeeld, zodat een Equinox en Radix ontstaat. Verder worden de voornaamste trillingen op volgorde geplaatst, en naar waarde beoordeeld, zodat aanwezige afwijkingen kunnen worden vastgesteld”.

ʻAnalyse van de onbekende manʼ   
                                                            .
“Deze analyse is veel ingewikkelder dan vrijwel elke andere. Zo op ʼt oog lijken de aspecten overwegend positief. Bij nadere beschouwing of berekening kom ik tot de conclusie dat deze datum zeer chaotisch is. De bedoelde man moet dus ook een zeer ongelukkig leven hebben gehad. De reeks van 1 tot en met 6 is gesloten, d.w.z. dat zijn lichamelijke gezondheid goed was. De chaos is echter zó groot (door karmische invloeden), dat ik niemand zo'n zwaar belast leven zou toewensen. Dit leven is volgens de constellatie (11/35 - 8) bijna ondragelijk. De behoefte om met de medemensen contact te hebben is voor deze man van levensbelang.
 
Gelukkig worden er op deze data weinig mensen geboren, welke zo zwaar belast zijn. Aanvallen van krankzinnigheid (zie 11/2 - 35/8) afgewisseld met apathie kwamen bij deze man zeer vaak voor. Equinox 12 + radix 12 wijst op driftbuien. Op zijn naaste omgeving (dus zijn medemensen) had hij een verwoestende invloed (35-8-11). Tevens had hij een sexfunctie-stoornis (sensueel 11-2).
 
De aspecten 12-36-9 + 11-35-8 althans in deze combinatie wijzen ook op een onafwendbaar noodlot. Tevens brengen deze aspecten angsten en zwaarmoedigheid. In zijn constellatie zien we 4 x 6 en in de radix 11.
Deze combinatie wijst op een kunstzinnige aanleg en inspiratie (11). 12 in equinox + 12 in radix = hoofd. In zijn constellatie komt 7 x het getal (trilling) 3 voor. Dit wijst op een sterke mate van overgevoeligheid. 3 = gevoelig, 3 x 3 in een datum is voldoende, doch 7 x 3 is te veel van het goede. De aspecten 4 x 8 = religieus”.
 
De analyse van de sterfdatum luidt als volgt:
“De sterfdatum is een al geladenheid van karma. 21 in de radix is het grootste karma-aspect in de astrologie en in de metafysica (vicieuze cirkel). Dit kan alleen wijzen op zelfmoord (zie zijn noodlot in analyse). In de levensanalyse ziet u 12 in de equinox en 12 in de radix, d.w.z. beschadiging van het hoofd (12). 6 x 9 = onbeheerst - niet begrepen worden. Noodlot. 12 in geboortedatum martelaarschap, hopeloze toestanden, hoofdbeschadiging of erger”.

Inleiding tot de ‘numerologische metafysica’

Begin 1980 schreef Ridden een inleiding tot wat hij noemde de ‘numerologische metafysica’:   
Pythagoras kwam in de zesde eeuw v.C. uit Samos naar het Westen en stichtte te Krotoon een bond, een politiek-religieuze gemeenschap welke weldra in Zuid-Italië (Groot Griekenland) de overmacht kreeg. Zij leidden een streng ascetisch leven. Reeds tijdens het leven van de stichter rees er verzet tegen deze aristocratische overheersing en moest Pythagoras uitwijken naar het naburige Metapontion. De leden moesten een lange proeftijd doormaken en de ingewijden in de metafysica en numerologie moesten de geheimen van de gemeenschap tegenover vreemden bewaken. Zij werden de Akoesmatikoi genoemd. Voor hen golden de opvattingen van de meester als onfeilbare uitspraken.
 
Al spoedig trad een aantal leden – de Mathematikoi – als pioniers op van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wiskunde, de astronomie, de astrologie en de geneeskunde.
 
Oorspronkelijk was het Pythagorisme een Orfische zielsleer. Volgens hen is de ziel van goddelijke oorsprong, zij bestaat eeuwig en is tijdelijk in het lichaam gekerkerd. Hun bonden hadden ook veel vrouwelijke leden. Men kwam tot de vaststelling dat alle trillingen door bepaalde mathematische verhoudingen konden worden uitgedrukt. Dit leidde tot het aanvaarden van de bolvorm van de hemellichamen en van de cirkelvormige omloop van de planeten.
 
Getallen werden na een rekenkundige bewerking trillingen genoemd. De afstanden van de planeten konden in getalsverhoudingen worden uitgedrukt zodat hun bewegingen zeer harmonisch waren. Deze opvatting leidde bij hun tot de gedachte dat het heelal een kosmos is, een harmonisch geheel dat volgens maat en getal geordend is. Vandaar dat de geboortedata na op volgorde te zijn geplaatst en in gradenbogen te zijn verdeeld en tevens gerangschikt volgens de Hiërarchie, kosmische trillingen worden.
 
 
 
Analyse van Anwar Sadat, geboren 25.12.1918


 
 
 
© 2019-2024 Alexandra Gabrielli
Terug naar de inhoud